จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเขียนคำอ่าน


Thart208.jpgน้อง ๆ ทราบไหมคะว่า  ตัวอักษรบางตัวจะเปลี่ยนไปเมื่อเขียนคำอ่าน

เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
เมื่อพยัญชนะต้นเหล่านี้เปลี่ยนเป็นคำอ่านให้ใช้ตัวข้างหลังนะคะ

เช่น    ระฆั   อ่านว่า  ระ-คั  ซึ่ง   เปลี่ยนเป็น   เมื่อเขียนคำอ่านนั่นเอง


สำหรับคำที่ควบกล้ำ  ให้ใช้พยัญชนะทั้งสองตัวมาเป็นพยัญชนะต้นในการเขียนคำอ่านด้วยนะคะ 
เช่น   ประมาณ   อ่านว่า  ประ  -  มาน
        ความดี    อ่านว่า   ความ  -  ดี
        กล้ำกลื    อ่านว่า  กล้ำ -  กลื


สำหรับตัวสะกดนั้นเปลี่ยนตามมาตราตัวสะกดดังนี้
มาตราแม่ กก   ได้แก่               ใช้    เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ กด   ได้แก่                                              ใช้    เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ กง   ได้แก่     ใช้    เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ กม   ได้แก่     ใช้    เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ กน   ได้แก่                     ใช้    เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ เกย   ได้แก่     ใช้    เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ เกอว  ได้แก่     ใช้     เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ กบ   ได้แก่                 ใช้    เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ ก  กา    ได้แก่  คำที่ไม่มีตัวสะกด   ไม่ต้องใช้ตัวสะกด

เช่น    รูภา    อ่านว่า   รู   -   พา
         สวัดี     อ่านว่า   สะ  -  หวั  -  ดี

คำบรรยายภาพแบบวงรี: เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ยากเลยใช่มั๊ย  ถ้างั้นลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับ
btj04.jpg

แบบฝึกหัดที่ 

ให้นักเรียนเขียนคำอ่านต่อไปนี้

๑.  เหตุการณ์      อ่านว่า        ............................................................

๒.  ปรากฏ          อ่านว่า        ............................................................

๓.   การศึกษา      อ่านว่า        ............................................................

๔.  อุทัยธานี อ่านว่า        ............................................................

๕.   ภาษาไทย      อ่านว่า        ............................................................

๖.  สายธาร         อ่านว่า        ............................................................

๗.  วิชาเลข         อ่านว่า        ............................................................

๘.  เมฆหมอก       อ่านว่า        ............................................................

๙.  อาภัพ            อ่านว่า        ............................................................

๑๐.  กษัตริย์        อ่านว่า        ............................................................
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น